Angajăm Expert achiziții publice, full-time, Cluj-Napoca

EPMC Consulting, companie cu peste 7 ani experiență în consultanța de mediu, asistența tehnică în implementarea proiectelor de lucrări (rețele de apă și canalizare, termoficare, sisteme de management integrat al deșeurilor), scriere și implementare proiecte cu finanțare  nerambursabilă și furnizor autorizat de cursuri de formare profesională, angajează:  Expert achiziții publice full-time, în Cluj-Napoca

Responsabilităţi:    

 • Identifică anunţurile publicate pe Website-urile oficiale(e-licitatie.ro), referitor la contractele de achiziţii publice specifice unei firme;
 • Procură documentaţia de atribuire de la autorităţile contractante;
 • Analizează şi clarifică condiţiile de participare la procedurile de achiziţii;
 • Întocmeşte documentaţia cerută prin caietele de sarcini și fişele de date, completează formularele aferente unei licitaţii, participă la elaborarea ofertelor;
 • Verifică documentele de calificare;
 • Depune la sediul autorităţii contractante documentele solicitate pentru atribuirea contractului de achiziţie;
 • Acordă consultanţă în domeniul achiziţiilor publice pentru clienţii firmei: elaborează documentaţii de  atribuire, formulează răspunsuri la clarificări, întocmeşte dosarul procedurii de achiziţie publică;
 • Organizează şi arhivează documentele aferente activităţii desfăşurate.

Cerinţe:  

 • Studii superioare: juridice, economice, administrative, tehnice;
 • Experienţă de minim 3 ani în domeniul achiziţiilor publice;
 • Experienţă în planificarea achiziţiilor, experienţă     în elaborarea documentaţiilor de atribuire;
 • Cunoaşterea legislaţiei naţionale aplicabilă în domeniul achiziţiilor publice;
 • Abilităţi de utilizare MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook);
 • Cunostinţe în utilizarea SEAP;
 • Abilităţi organizatorice, ușurință în comunicare şi în rezolvarea situaţiilor problematice;
 • Disponibilitate la deplasări.

Constituie avantaj:

 • Participarea în proiecte finanţate din fonduri UE, experienţă în managementul proiectelor;
 • Certificare în achiziţii publice şi în management de proiect;
 • Experienţă în elaborarea documentaţiilor de atribuire pentru contracte de lucrări.

Contact:

 • Telefon: 0744-861 059
 • E-mail: office@epmc.ro
 • www.epmc.ro