EPMC CONSULTING oferă servicii de consultanţă de mediu în toate etapele realizării unei investiţii:

 1. ACTE DE REGLEMENTARE PENTRU ETAPELE PRELIMINARE CONSTRUCŢIEI
  • Documentaţie în vederea obţinerii Avizului de Mediu – Raport de mediu.
 2. ACTE DE REGLEMENTARE PENTRU ETAPA DE CONSTRUCŢIE
  • Documentaţie în vederea obţinerii/ revizuirii Acordului de Mediu – Memoriu de prezentare, Studiu de Evaluare a Impactului asupra Mediului;
  • Documentaţie în vederea obţinerii Avizului Natura 2000 – Studiu de Evaluare Adecvată;
  • Documentaţie în vederea obţinerii Avizului de Gospodărire a Apelor – Documentaţie tehnică, Studiu hidrogeologic.
 3. ACTE DE REGLEMENTARE PENTRU ETAPA DE FUNCŢIONARE
  • Documentaţie în vederea obţinerii/revizuirii Autorizaţiei de Mediu – Fişă de prezentare şi declaraţie;
  • Documentaţie în vederea obţinerii/revizuirii Autorizaţiei Integrate de Mediu – Formular de solicitare a Autorizaţiei Integrate de Mediu, Raport de Amplasament;
  • Documentaţie în vederea obţinerii Autorizaţiei de Gospodărire a Apelor.
 4. CONSULTANŢĂ PE DURATA FUNCŢIONĂRII INVESTIŢIEI
  • Audit de mediu
  • Expertize de mediu
  • Soluţii şi proiecte tehnice de decontaminare
  • Raportări specifice
 5. ACTE DE REGLEMENTARE PENTRU ETAPA DE SISTARE A ACTIVITĂŢII
  • Documentaţie în vederea stabilirii obligaţiilor de mediu la sistarea activităţii – Bilanţ de Mediu de nivel 0, I, II.

EPMC CONSULTING oferă de asemenea servicii de elaborare a studiilor de biodiversitate:

 1. Inventarierea, cartarea şi evaluarea stării de conservare a speciilor şi habitatelor naturale;
 2. Elaborarea măsurilor de management al speciilor şi habitatelor naturale din arii naturale protejate;
 3. Stabilirea protocoalelor de monitorizare a speciilor şi habitatelor naturale din arii naturale protejate.