1. Dezvoltare proiecte şi oportunităţi de finanţare:

 • Sprijin în identificarea nevoilor de dezvoltare ale organizaţiei
 • Sprijin în generarea de idei noi de proiect
 • Identificare de oportunităţi de finanţare nerambursabilă – fonduri europene şi guvernamentale
 • Sprijin în dezvoltarea unei aplicaţii complete de finanţare
 • Asistenţă până la semnarea contractului de finanţare
 • Servicii integrate

Domenii cheie: 

 • o energii regenerabile (eolian, microhidrocentrale, biomasă),
 • o reabilitare situri contaminate,
 • o infrastructura de apă,
 • o biodiversitate
 • o proiecte de dezvoltare instituţională/organizaţională

2. Consultanţă pe durata implementării proiectelor finanţate prin fonduri nerambursabile – fonduri UE – structural şi de coeziune, alte fonduri comunitare sau nat:

 • Management de proiect general
 • Management financiar
 • Achiziţii publice, delegări servicii de utilitate publică
 • Relaţia cu Finanţatorul
 • Raportări şi cereri de rambursare

3. Asistenţă tehnică şi servicii integrate – utilizând experienţa noastră în domeniul proiectelor complexe de mediu, vă putem furniza servicii complete de dezvoltare, finanţare şi implementare de proiecte în următoarele domenii:

 • Sisteme de management integrat al deşeurilor
 • Parcuri eoliene
 • Reabilitare situri contaminate
 • Biodiversitate
 • Dezvoltare instituţională
 • Training
 • Campanii de conştientizare