EPMC Consulting, companie cu peste 7 ani experiență în consultanța de mediu, asistența tehnică în implementarea proiectelor de lucrări (rețele de apă și canalizare, termoficare, sisteme de management integrat al deșeurilor), scriere și implementare proiecte cu finanțare nerambursabilă și furnizor autorizat de cursuri de formare profesională, angajează: Expert achiziții publice full-time, în Cluj-Napoca
[citeşte mai mult]
15-18 septembrie 2015 | Cursul va aborda tematicile importante pentru buna desfasurare a activitatii agentiloreconomici incepand cu: cadrul legislativ european si naţional privind deşeurile, documentele strategice privind managementul deşeurilor, metodele şi tehnologii de gestionare a deşeurilor (colectare, transport, tratare, eliminare), obligaţiile agenţilor economici privind gestionarea deşeurilor, evidenţa gestiunii deşeurilor si obligaţiile de raportare privind deşeurile, obligaţii de plată la Fondul pentru Mediu, inclusiv modul de calcul al taxelor referitoare la deseuri sau autorizarea din punct de vedere al protecţiei mediului a activitatilor de gestionare a deşeurilor.
[citeşte mai mult]
17-18 septembrie 2015 + 26-27 septembrie 2015 | Cursul este astfel proiectat încât să permită participanților să își îmbogățească aria de cunoștințe în ceea ce privește inițierea și planificarea proiectelor și totodată să deprindă, sau sa îmbunătățească, tehnica elaborării aplicațiilor de finanțare, dând atenția cuvenită tuturor detaliilor care fac ca o idee să se transforme într-un proiect care își găsește sursa de finanțare potrivită specifice perioadei de programare multianuală 2014-2020.
[citeşte mai mult]
24-25 septembrie 2015 | Cursul ofera oportunitatea de a cunoaște conținutul și modul de utilizare a formelor de contract FIDIC Galben (echipamente și proiectare/execuție) și FIDIC Roșu (contracte de construcție), atât din perspectiva beneficiarului, cât și din cea a constructorului și a supervizorului (consultant, anteprenor, persoană fizică autorizată).
[citeşte mai mult]
23-24 octombrie + 30-31 octombrie 2015 | Fie acasa, fie la serviciu toți lucrăm pentru și în proiecte, care pot să abordeze subiecte precum achiziționarea unei case sau desfășurarea unei vacanțe, până la crearea de noi produse și servicii care să ofere soluții problemelor societății în care trăim. În consecință cursul se adresează tuturor celor care vor să-și planifice și să își gestioneze judicios resursele, să le pună în slujba obținerii unor rezultate care ... să producă mai mult bine
[citeşte mai mult]