Asistenţă tehnică SMID Suceava

Asistenţă tehnică în gestionarea şi implementarea Sistemului de management integrat al deşeurilor în judeţul Suceava şi în derularea campaniilor de conştientizare şi informare aferente proiectului.

Beneficiar: Consiliul Judeţean Suceava

Finanţare: POS Mediu 2007-2013

Scurta descriere (lider de asociere): Proiectul Sistem de Management integrat al deşeurilor în judeţul Suceava este un proiect al Consiliului Judeţean Suceava şi cofinanţat prin POS Mediu, Axa prioritară 2.

Prin acest poiect se urmăresc:

  • Implementarea in tot judeţul a unui sistem de colectare selectivă a deşeurilor menajere
  • Realizarea infrastructurii de deşeuri necesare pentru gestionarea acestora conform normelor în vigoare pe toată suprafaţa judeţului – depozite ecologice de deşeuri, staţii de transfer, staţie de sortare.
  • Conştientizarea şi informarea populaţiei asupra colectării selective.

Asistenţa tehnică oferită de asociere:

  • Asistenţă tehnică în implementarea Proiectului
  • Asistentă în derularea procedurilor de achiziţii din cadrul Proiectului
  • Întărirea capacităţii instituţionale a Beneficiarului
  • Derularea Campaniilor de conştientizare

Mai multe informaţii: www.suceava-recicleaza.ro