Autorizaţie IPPC Depozit de deşeuri din extracţia gazelor naturale, jud. Mureş

Obţinerea autorizaţiei integrate de mediu pentru Depozit de deşeuri specifice provenite din activitatea de extracţie a gazelor naturale, localitatea Ogra, judeţul Mureş

Beneficiar: SC ROMGAZ SA Târgu Mureş

Servicii prestate:

  • Elaborarea formularului de solicitare şi a raportului de amplasament în vederea obţinerii autorizaţiei integrate de mediu.