Elaborarea planului de management al ariei naturale protejate Cheile Rudăriei

Elaborarea planului de management şi realizarea studiilor premergătoare pentru aria naturală protejată Cheile Rudăriei

Beneficiar: Universitatea Eftimie Murgu, Reşiţa

Finanţare: POS Mediu 2007 – 2013

Servicii prestate:

  • Inventarierea, cartarea şi evaluarea stării de conservare a habitatelor protejate;
  • Inventarierea, cartarea şi evaluarea stării de conservare a speciilor protejate;
  • Inventarierea şi cartarea factorilor antropici şi de impact din AP şi din vecinătate;
  • Elaborarea bazei de date GIS;
  • Elaborarea şi aprobarea planului de management al sitului Natura 2000.