Elaborarea şi avizarea planului de management al P.N. Domogled, Valea Cernei

Beneficiar: R.N.P. ROMSILVA – Administraţia Parcului Naţional Domogled – Valea Cernei SA

Finanţare: POS Mediu 2007 – 2013

Servicii prestate:

  • Inventarierea, evaluarea statutului de conservare şi stabilirea strategiei de conservare pentru speciile vizate de proiect;
  • Inventarierea, evaluarea statutului de conservare şi stabilirea strategiei de conservare pentru habitatele vizate de proiect;
  • Elaborarea bazei de date GIS a tuturor speciilor şi habitatelor vizate de proiect;
  • Elaborarea planului de management pentru Parcul Naţional Domogled – Valea Cernei;
  • Avizarea şi aprobarea planului de management pentru Parcul Naţional Domogled – Valea Cernei.