Runda a II-a a Schemei de Granturi pentru ONG-uri, din cadrul Fondului Tematic pentru Participarea Societatii Civile, s-a deschis în 15 ianuarie 2015

Consorțiul format din KEK-CDC Consultants (www.kek.ch), Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (www.fdsc.ro) și Fundația pentru Parteneriat (www.repf.ro), în calitate de Organism Intermediar Elvețian pentru administrarea Fondului Tematic pentru Participarea Societatii Civile, anunță lansarea rundei a doua a Cererii de propuneri de proiecte din cadrul Schemei de grant pentru ONG-uri.

Acest Fond tematic face parte din Programul de Cooperare Elvețiano-Român și constă în ajutor nerambursabil, oferit de Consiliul Federal Elvețian, către 13 state membre ale Uniunii Europene care au aderat la uniune în perioada 2004-2013.

Prin acest Program de Cooperare se urmărește reducerea disparităților economice și sociale dintre România și țările Uniunii Europene. De asemenea, sprijinul elvețian își propune să contribuie la reducerea disparităților economice și sociale dintre centrele urbane dinamice si regiunile periferice mai slab dezvoltate din România.

Obiectivele Schemei de grant pentru ONG-uri sunt consolidarea organizațiilor societății civile românești, susținerea participării active în procesul formulării de politici, precum și promovarea activităților organizațiilor nonguvernamentale care abordează, cu precădere, aspecte legate de mediu și furnizarea de servicii sociale.

Sumele disponibile prin intermediul celei de a doua runde a cererii de propuneri de proiecte sunt de 5.000.000 CHF, din care 1.000.000 CHF pentru Componenta Mediu și 4.000.000 CHF pentru Componenta Social.

Partenerii eligibili români pot fi: organizațiile neguvernamentale și nonprofit, universitățile și alte instituții de educație sau institute de cercetare, cu profil nonprofit; autoritățile publice locale și centrale, instituțiile/agențiile publice, serviciile publice deconcentrate ale ministerelor, organizate la nivelul județelor; unitățile administrativ-teritoriale.

Partenerii elvețieni pot fi: organizațiile nonprofit și neguvernamentale, înregistrate conform legislației în vigoare.

Termenul limită pentru depunerea cererilor de finanțare pentru ambele componente: 19 martie 2015, orele17:00 (ora locală).

Pentru mai mult informații despre Schema de grant pentru ONG-uri, din cadrul Fondului Tematic pentru Participarea Societății Civile, vizitați:

  • Site-ul Fundației pentru Dezvoltarea Societății Civile
  • Site-ul Fundației pentru Parteneriat.

Sursa: www.fdsc.ro