Specialist in managementul deseurilor – Cluj-Napoca

Diploma ANC nivel Specializare

DATA: 10-13 noiembrie 2015

DESCRIERE

Cursul va aborda tematicile importante pentru buna desfasurare a activitatii agentiloreconomici incepand cu: cadrul legislativ european si naţional privind deşeurile, documentele strategice privind managementul deşeurilor, metodele şi tehnologii de gestionare a deşeurilor (colectare, transport, tratare, eliminare), obligaţiile agenţilor economici privind gestionarea deşeurilor, evidenţa gestiunii deşeurilor si obligaţiile de raportare privind deşeurile, obligaţii de plată la Fondul pentru Mediu, inclusiv modul de calcul al taxelor referitoare la deseuri sau autorizarea din punct de vedere al protecţiei mediului a activitatilor de gestionare a deşeurilor.

Lectorul EPMC Consulting detine experienta valoroasa de peste 7 ani in verificarea si autorizarea activitatilor de gestiunea deseurilor a agentilor economici dar si perspectiva consultantului privat. Peste 70% din durata desfasurarii cursului va fi alocata spetelor si studiilor de caz pe care participantii le-au intampinat in activitatea de zi cu zi, acestea constituind si portofoliul de lucrari practice de la sfarsitul cursului necesar si examinarii finale.

Pentru informatii suplimentare si agenda cursului puteti obtine scriind la adresa: office[at]epmc.ro

Investitia dumneavoastra: 760 lei.

Formular de inscriere: https://goo.gl/E1JXw0