Participă la cursul cu tema ”Managementul contractelor de lucrări tip FIDIC”

Cursul îți dă oportunitatea de a cunoaște conținutul și modul de utilizare a formelor de contract FIDIC Galben (echipamente și proiectare/execuție) și FIDIC Roșu (contracte de construcție), atât din perspectiva beneficiarului, cât și din cea a consultantului, antreprenorului sau a contractantului.

Cursul se adresează inginerilor constructori, diriginților de șantier, proiectanților, arhitecților, supervizorilor de lucrări, specialiștilor din mediul public sau privat, cu responsabilități în derularea contractelor de lucrări, investitorilor, managerilor, asiguratorilor, precum și avocaților sau juriștilor interesați de achiziții și/sau litigii referitoare la lucrări. Lista rămâne deschisă tuturor celor interesați.

Cursanții beneficiază de suport documentar și de o prezentare practică și interactivă, însoțită de studii de caz din experiența utilizării modelului de contract FIDIC pe plan național.

La finalul cursului, fiecare cursant va primi un certificat de participare.

Tematica se poate consulta aici.

Trainer: Mihai Iuga, inginer constructor, expert EPMC Professional, cu peste 20 de ani de experienţă profesională în investiţii în infrastructură, în pregătirea documentelor de licitaţii pentru lucrări şi supervizarea contractelor de lucrări, conform UE, BM, FIDIC, legislaţia românească; Expert cu peste 12 de ani de experienţă în implementarea de proiecte cu finanţare UE (POS Mediu, POR, POSCCE, PODCA, Phare, ISPA, SAPARD), Banca Mondială și BERD, în calitate de supervizor în sectorul public și în cel privat.

Periodă de desfășurare: 4-5 iulie 2015

Loc de desfășurare: Cluj-Napoca, Hotel Univers T, sala NEPTUN

Taxă de participare: 950 lei

Cont Banca Transilvania: RO 97 BTRL RONCRT 00N3485504

Termen limită de înscriere: 29 iunie 2015

Înscrierile se fac în baza Formularului de înscriere. Acesta se completează online aici.

Mai multe detalii referitoare la tematica cursului pot si găsite mai jos sau scriind pe adresa fidic[at]epmc.ro.

Observații: Pentru confirmare înscriere și detalii suplimentare puteți apela numărele de telefon 0744/861059 și 0724/588460. Pentru oferte de grup nu ezitați să ne contactați.

Plata contravalorii cursului poate fi făcută în două tranșe, astfel: prima tranșă, la înscriere, în cuantum de 50% din suma totală, a doua tranșă, până în prima zi de curs, în cuantum de 50% din sumă. Menționăm că înregistrarea fără plata avansului NU ESTE COMPLETĂ

Date de identificare fiscală:

 • S.C. EPMC Consulting SRL, CUI RO24799569, J12/4713/2008
 • Adresa: Cluj-Napoca Str. Fagului nr. 79-81A, CP 400483, România
 • Contact: Tel/fax: +4 0264 411 894
 • E-mail: fidic[at]epmc.ro

 

Tematica cursului Managementul contractelor de lucrări tip FIDIC

1. Prevederi legale privind contractele de lucrări:

 • Legislația generală: HG nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii; Ordinul nr. 863 din 2008 privind aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a HG nr. 28/2008; Ordinul Comun nr. 815 de aprobare condiii generale și speciale.
 • Abrevieri și prescurtări uzuale. Termeni utilizați.
 • Tipuri de contracte.

2. Analiza comparativă a prevederilor generale din contracte (roșu, galben):

 • Aspecte legate de proiectare,
 • Aspecte privind valoarea contractului,
 • Aspecte privind execuția și controlul calității,
 • Aspecte privind derularea mecanismelor financiare,
 • Recepția lucrărilor și garanția de bună execuție,
 • Managementul litigiilor
 • Riscuri.

3. Detalierea următoarelor teme, pentru fiecare tip de contract (galben si rosu):

 • Aspecte legate de proiectare,
 • Aspecte privind valoarea contractului,
 • Aspecte privind calendarul de implementare a contractului,
 • Aspecte privind execuția,
 • Aspecte privind controlul calității,
 • Aspecte privind derularea financiară. Lucrări executate în cadrul contractului și în afara obiectului contractului.
 • Recepția lucrărilor și garanția de bună execuție,
 • Managementul litigiilor. Procedurile de modificare a prevederilor contractuale. Lucrări imprevizibile.
 • Riscuri: tipuri de riscuri, mecanisme de gestionare a riscurilor.

4. Prevederi contractuale aplicabile prin module distincte:

 • Prezentare,
 • Studiu caz,
 • Joc de rol.

5. Programarea investițiilor și alegerea tipurilor de contract de lucrări, în conformitate cu legislația natională.

6. Documentații standard pentru achiziția de lucrări, cu următoarele aspecte:

 • Prezentare tipuri de documentații,
 • Aspecte generale pozitive,
 • Aspecte detaliate privind managementul riscurilor documentațiilor standard, cu exemple,
 • Propuneri de modificări,
 • Prezentarea surselor de informare internaționale și naționale,
 • Prezentarea resurse umane pentru CAD și detalii privind funcționarea,
 • Introducerea deciziei CAD în documentele contractuale. Prezentarea legislației naționale și internaționale. Condiții de indeplinit pentru respectarea deciziilor CAD. Armonizarea cu instituția mediatorului.